Formand:
Kathrine Ledet Birkbak           ledet_hu@hotmail.com

Næstformand:
Christian Thomsen                 hjoerringkfumogk@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Lissi Møller Jensen
Birthe Møller Jensen
Inge Buchhave