Formand:
Kathrine Ledet Birkbak           ledet_hu@hotmail.com

Næstformand:
Lissi Møller Jensen                hjoerringkfumogk@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Anita Rams Kjeldsen 
Birthe Møller Jensen
Inge Buchhave